சித்திரங்கள்

பொங்கல் திருநாளில் ஐயாறப்பர் பாரிவேட்டை என்ற விழா பங்கேற்க
கால்நடைகளை ஓட்டிச் செல்வது போன்ற காட்சி கோயிலின் திருச் சுற்ரு மாளிகையில்
வரையப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சித்திரங்கள் 17-ஆம் ஆனைச் சேர்ந்தவை என ஆய்வாளர்கள்
கூறுகின்றனர்.
Advertisements

Tags:

One Response to “சித்திரங்கள்”

  1. Mr WordPress Says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: